SUBVENCION DA CONSELLERIA DO MAR E DO FEMP PARA A COMPRA DE DUAS TRASPALETAS INOX PARA O MOVEMENTO DE CARGAS NOS PEIRAOS DA CONFRARIA DE RAXÓ

A CONSELLERÍA DO MAR CON DATA 29-10-2021 CONCEDEU UNHA AXUDA A CONFRARIA DE PESCADORES DE RAXÓ  SEGUNDO O PROXECTO PRESENTADO O 09-09-2021 E DENOMINADO:

«MOVEMENTO DE CARGAS NAS INSTACIONS PESQUEIRAS E MARISQUEIRAS DA CONFRARIA DE RAXO»

O PROXECTO ESTA COFINANCIADO POLA CONSELLERÍA DO MAR E POLO FEMP DA UNIÓN EUROPEA  E CONSISTE NA FINANCIACIÓN PARA A COMPRA DE DUAS TRASPALETAS EN INOX PARA O MOVEMENTO DE CARGAS NOS PORTOS DO ÁMBITO TERRITORIAL DA CONFRARIA DE RAXÓ.

O PROXECTO APROBADO TEN O NÚMERO DE EXPTE: PE209G-2021/5

 IMPORTE CONCEDIDO E DE: 4.280,00 €

O porcentaxe da axuda concedida e do 75% por parte da Unión Europea (FEMP) e do 25% por parte da Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.