Archivo por meses: septiembre 2022

PROCESO ELECTORAL NA CONFRARÍA DE RAXÓ SETEMBRO-NOVEMBRO 2022

Con data 05-09-2022 iniciase o proceso electoral en tódalas confrarías de pescadores de Galicia, sendo o sábado 29-10-2022 as votacións a vogais da Xunta Xeral en horario de 10 a14 horas.

ORDEN QUE REGULA O PROCESO ELECTORAL:

Orden del 29 de abril de 2014 regula las elecciones para la renovación de los órganos rectores de las cofradías de pescadores

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA A CONSULTA DOS/AS ASOCIADOS/AS DA CONFRARÍA.

PLAN ELECTORAL RATIFICADO POLA COMISIÓN ELECTORAL DA CONSELLERÍA DO MAR:

RATIFICACION DO PLAN ELECTORAL DA CONFRAÍA DE RAXÓ

CALENDARIO ELECTORAL 2022:

calendario-electoral-2022

CENSO DE SOCIOS/AS DEFINITIVO:

Censo definitivo Confraría de Raxó

CANDIDATURAS PROVISIONAIS A VOGAIS DA XUNTA XERAL: Plazo de presentación das candidaturas ante a Comisión Electoral do 28-09-2022 ao 04-10-2022.

Candidaturas provisionais a vogais da Xunta Xeral da Confraría de Pescadores de Raxó a data 10-10-2022

CANDIDATURAS DEFINITIVAS A VOGAIS DA XUNTA XERAL: Comenzo da campaña electoral do 20 ao 27 de outubro de 2022

Candidaturas definitivas a vogais da Xunta Xeral eleccions do 29-10-2022

Con data 12-11-2022 tomou posesión a nova Xunta Xeral da Confraría de Raxó e saiu elexido patrón maior D. Yago Tomé Blanco, vicepatroa maior 1º Dna. Mª Elena Padín Gómez e vicepatrón maior 2º D.Celestino Míguez Montes, asemesmo acordouse o nomeamento dos vogais do cabido. Tamén se nombrou a nova directiva da agrupación de marisqueo a pé con data 17-11-2022, resultando presidenta Dna. Mª Elena Padín Gómez.

O día 25-11-2022 será o acto de toma de posesión para a lexislatura 2022-2026 na sede da confraría remantando asi o proceso electoral.

AXUDA PARA REPOBOACIÓN CON SEMENTE AUTOCTONA DO BANCO MARISQUEIRO DO RÍO LEREZ E CANTÍS 2022-2023

A Consellería do Mar e o FEMP (Unión Europea) veñen de conceder á Confraría de Pescadores de Raxó con data  03-06-2022, unha axuda de 75.000,00 € destinada a repoboación con semente autóctona (ameixa babosa) nos bancos marisqueiros a  flote (Río Lérez e Cantís) así como traballos de limpezas e arados.

Esta axuda está financiada nun 25% (18.750,00 €) pola Consellería do Mar e nun 75% (56.250,00 €) polo programa FEMP da Unión Europea, esta regulada pola Orde de 30 de decembro de 2021 (DOG. nº20 del 31/01/2021) e número de expediente PE209B-2022F-021.

CARTEL AYUDA COMPRA SEMILLA BABOSA PARA OA BANCOS MARISQUEIROS DO RÍO LEREZ E CANTIS ANO 2022-2023