AXUDA PARA REPOBOACIÓN CON SEMENTE AUTOCTONA DO BANCO MARISQUEIRO DO RÍO LEREZ E CANTÍS 2022-2023

A Consellería do Mar e o FEMP (Unión Europea) veñen de conceder á Confraría de Pescadores de Raxó con data  03-06-2022, unha axuda de 75.000,00 € destinada a repoboación con semente autóctona (ameixa babosa) nos bancos marisqueiros a  flote (Río Lérez e Cantís) así como traballos de limpezas e arados.

Esta axuda está financiada nun 25% (18.750,00 €) pola Consellería do Mar e nun 75% (56.250,00 €) polo programa FEMP da Unión Europea, esta regulada pola Orde de 30 de decembro de 2021 (DOG. nº20 del 31/01/2021) e número de expediente PE209B-2022F-021.

CARTEL AYUDA COMPRA SEMILLA BABOSA PARA OA BANCOS MARISQUEIROS DO RÍO LEREZ E CANTIS ANO 2022-2023