PROCESO ELECTORAL NA CONFRARÍA DE RAXÓ SETEMBRO-NOVEMBRO 2022

Con data 05-09-2022 iniciase o proceso electoral en tódalas confrarías de pescadores de Galicia, sendo o sábado 29-10-2022 as votacións a vogais da Xunta Xeral en horario de 10 a14 horas.

ORDEN QUE REGULA O PROCESO ELECTORAL:

Orden del 29 de abril de 2014 regula las elecciones para la renovación de los órganos rectores de las cofradías de pescadores

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA A CONSULTA DOS/AS ASOCIADOS/AS DA CONFRARÍA.

PLAN ELECTORAL RATIFICADO POLA COMISIÓN ELECTORAL DA CONSELLERÍA DO MAR:

RATIFICACION DO PLAN ELECTORAL DA CONFRAÍA DE RAXÓ

CALENDARIO ELECTORAL 2022:

calendario-electoral-2022

CENSO DE SOCIOS/AS DEFINITIVO:

Censo definitivo Confraría de Raxó

CANDIDATURAS PROVISIONAIS A VOGAIS DA XUNTA XERAL: Plazo de presentación das candidaturas ante a Comisión Electoral do 28-09-2022 ao 04-10-2022.

Candidaturas provisionais a vogais da Xunta Xeral da Confraría de Pescadores de Raxó a data 10-10-2022

CANDIDATURAS DEFINITIVAS A VOGAIS DA XUNTA XERAL: Comenzo da campaña electoral do 20 ao 27 de outubro de 2022

Candidaturas definitivas a vogais da Xunta Xeral eleccions do 29-10-2022

Con data 12-11-2022 tomou posesión a nova Xunta Xeral da Confraría de Raxó e saiu elexido patrón maior D. Yago Tomé Blanco, vicepatroa maior 1º Dna. Mª Elena Padín Gómez e vicepatrón maior 2º D.Celestino Míguez Montes, asemesmo acordouse o nomeamento dos vogais do cabido. Tamén se nombrou a nova directiva da agrupación de marisqueo a pé con data 17-11-2022, resultando presidenta Dna. Mª Elena Padín Gómez.

O día 25-11-2022 será o acto de toma de posesión para a lexislatura 2022-2026 na sede da confraría remantando asi o proceso electoral.