Archivo por meses: julio 2024

SUBVENCIÓN CONSELLERÍA DO MAR VIGILANCIA 2023-2024

DIVULGACIÓN DO PROXECTO DE VIXILANCIA DE ACORDO COAS INSTRUCCIONS DA DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO E COA ORDE DE 18 DE OCTUBRE DE 2023.

Con data 27-12-2023, a Consellería  do Mar concedeu unha subvención á Confraria de Pescadores de Raxó por importe de 17.397,60 € para cubrir os gastos da vixilancia (contratación dun gardapesca marítimo e o equipamiento de xeolocalización por GPS) para o periodo comprendido entre o 01-07-2023 ata o 30-06-2024.

O presente proxecto ten coma obxectivo principal a xestión responsable e sostible dos recursos e hábitats costeiros,  con accións concretas coma a vixilancia e control da extracción de moluscos dos bancos marisqueiros, o control do estado sanitario do recurso, ademais de moitas outras xa especificadas pero sen estas dúas concretas non sería posible levar a cabo a actividade marisqueira diaria,  sempre de acordo co plan de xestión aprobado nin se podería garantir a salubridade do producto,  polo que a administración non estaría en situación de autorizar a súa recollida e venda.

Desde este punto de vista, o impacto productivo,  económico é social do proxecto resulta evidente.

O seguimento continuo das zonas de traballo para comprobar a súa situación e o inventario que se realiza de especies, impactos, estado epidemiolóxico e demais, permiten garantir o bo estado ambiental do ecosistema e do recurso,  cumprindo outro dos obxectivos do proxecto e mantendo un seguimento ambiental moi importante de cara ó futuro e a unha construción de series históricas de datos que axuden na xestión da zona a todos os niveis mediante a coloboración coa Asistencia Técnica. Este seguimento continuo tamén resulta fundamental no aproveitamento máximo do recurso sen chegar ós límites de risco na súa explotación.

A nivel social e medioambiental a formación do sector en prácticas respectuosas co medio e coa sustentabilidade do recurso, así como a divulgación a outros sectores da sociedade, terá un impacto moi positivo no medio e longo prazo,  sendo xa notables as melloras neste aspecto nestes momentos.

A vixilancia permite manter o control da actividade,  freando o furtivismo interno e externo,  coa emisión das correspondentes actas de incidencia. Esta tarefa é fundamental para conseguir unha axeitada explotación dos recursos, facendo tamén unha labor pedagóxica e disuasoria diaria.

O porcentaxe da axuda concedida e do 75% por parte da Unión Europea e do 25% por parte da Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.

Comunicación ayuda vigilancia 01-07-2023 a 30-06-2024 a los socios de la cofradía

XV FIESTA GASTRONÓMICA DEL MARISCO DE RAXÓ

Del 24 de julio a las 12:00 horas hasta el 28 de julio de 2024 a las 17:00 horas la Cofradía de Pescadores de Raxó celebra su XV feria gastronómica del marisco en el muelle de Raxó.

Esta XV edición vuelve a contar con el buen hacer de José A Mouriño Alvarez (O Grove) y su equipo de trabajo para la elaboración y preparación de los mejores mariscos de la ría así como arroces preparados en la propia carpa. Los horarios de comidas serán desde las 13:00 horas hasta las 17:00 horas y las cenas desde las 19:00 horas hasta las 23:00 horas.

Desde la Cofradía de Raxó deseamos que disfrutéis de estos ricos manjares durante estos días de celebración, como son el pulpo, zamburiñas, navajas, langostinos, empanadas, nécora, buey, etc.. con pan, albariño, ribeiro, refrescos, agua, etc…

Un saludo para todos/as los que nos visitéis y esperamos que disfrutéis de Raxó y de su gastronomía, gracias.

XV fiesta del marisco de Raxó

Ubicación XV fería del marisco de Raxó en el muelle