Archivo de la categoría: Cofradía de Raxó

AYUDAS DIPUTACION DE PONTEVEDRA 2023 A LAS COFRADIAS DE LA PROVINCIA

La Cofradía de Pescadores “San Gregorio” de Raxó, solicitó una ayuda a la Excelentísima Diputación de Pontevedra el pasado 02-03-2023 para la renovación  de un equipamiento informático de sobremesa, la instalación de una central de alarma y  renovación de cámaras de video vigilancia para su edificio social .

Con fecha 22 de mayo de 2023, la Junta de Gobierno de la Excelentísima Diputación de Pontevedra acuerda la aprobación de una ayuda destinada a la Cofradía de Pescadores San Gregorio de Raxó por importe de tres mil quinientos sesenta y cuatro euros con ochenta céntimos (3.564,80 €).

Cartel ayudas Diputación Pontevedra 2023

SUBVENCION DA CONSELLERÍA DO MAR E DA UNIÓN EUROPEA PARA A REALIZACIÓN DE CURSOS PARA OS PROFESIONAIS DO MAR

CON DATA 30-11-2022 A CONSELLERÍA DO MAR (DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO) CONCEDEULLE Á CONFRARIA DE RAXÓ UNHA AXUDA DE 10.980,00 € PARA A REALIZACIÓN DE TRES CURSOS PROFESIONAIS,  UN DE FORMACIÓN SANITARIA INICIAL, UN DE ACTUALIZACION DA FORMACION SANITARIA INICIAL E UN DE OPERADOR RESTRINXIDO DE RADIO SISTEMA SMSSM, TODOS ELES DESTINADOS A OS PROFESIONAIS DO MAR.

GRACIAS A ESTA AXUDA OS PROFESIONAIS DO MAR QUE PRECISEN FACER ESTES CURSOS SANITARIOS DE FORMACIÓN INICIAL OU ACTUALIZAR O QUE XA TEÑAN FEITO E TAMÉN FACER O CURSO DE OPERADOR DE RADIO PODERÁN ASISTIR OS MESMOS NO SALÓN DE ACTOS DA CONFRARÍA DE RAXÓ NAS DATAS ENTRE O 25 E O 29 DE ABRIL DE 2023 PARA OS CURSOS SANITARIOS E DO 18 DE MAIO AO 1 DE XUÑO DE 2023 PARA O DE RADIO E ACADAR ASÍ A FORMACIÓN SUFICIENTE E NECESARIA PARA PODER DESPACHAR AS SÚAS EMBARCACIÓNS TANTO COMA ARMADORES OU COMA PERSOAL ENROLADO SEGUNDO A LEXISLACIÓN VIXENTE.

A SUBVENCIÓN ESTA FINANCIADA NUN 25% POLA CONSELLERÍA DO MAR (2.745,00 €) E NUN 75% POLO FEMP DA UNIÓN EUROPEA (8.235,00 €).

AYUDAS DIPUTACION DE PONTEVEDRA 2022 A LAS COFRADIAS DE PESCADORES DE LA PROVINCIA

La Cofradía de Pescadores “San Gregorio” de Raxó, solicitó una ayuda a la Excelentísima Diputación de Pontevedra el pasado 20-06-2022 para la dotación de un equipamiento informático, instalación de una puerta enrollable metálica, un equipo completo de soldadura, una máquina de lavar a presión de gasolina y la instalación completa de cuatro paneles fotovoltaicos para mejorar el ahorro energético”.

Con fecha 21 de julio de 2022, la Junta de Gobierno de la Excelentísima Diputación de Pontevedra acuerda la aprobación de una ayuda destinada a la Cofradía de Pescadores San Gregorio de Raxó por importe de nueve mil sesenta y cinco euros con veintiún céntimos (9.065,21 €).

FOTOGRAFÍAS DE LAS INVERSIONES Y EQUIPAMIENTOS REALIZADOS.

PROCESO ELECTORAL NA CONFRARÍA DE RAXÓ SETEMBRO-NOVEMBRO 2022

Con data 05-09-2022 iniciase o proceso electoral en tódalas confrarías de pescadores de Galicia, sendo o sábado 29-10-2022 as votacións a vogais da Xunta Xeral en horario de 10 a14 horas.

ORDEN QUE REGULA O PROCESO ELECTORAL:

Orden del 29 de abril de 2014 regula las elecciones para la renovación de los órganos rectores de las cofradías de pescadores

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA A CONSULTA DOS/AS ASOCIADOS/AS DA CONFRARÍA.

PLAN ELECTORAL RATIFICADO POLA COMISIÓN ELECTORAL DA CONSELLERÍA DO MAR:

RATIFICACION DO PLAN ELECTORAL DA CONFRAÍA DE RAXÓ

CALENDARIO ELECTORAL 2022:

calendario-electoral-2022

CENSO DE SOCIOS/AS DEFINITIVO:

Censo definitivo Confraría de Raxó

CANDIDATURAS PROVISIONAIS A VOGAIS DA XUNTA XERAL: Plazo de presentación das candidaturas ante a Comisión Electoral do 28-09-2022 ao 04-10-2022.

Candidaturas provisionais a vogais da Xunta Xeral da Confraría de Pescadores de Raxó a data 10-10-2022

CANDIDATURAS DEFINITIVAS A VOGAIS DA XUNTA XERAL: Comenzo da campaña electoral do 20 ao 27 de outubro de 2022

Candidaturas definitivas a vogais da Xunta Xeral eleccions do 29-10-2022

Con data 12-11-2022 tomou posesión a nova Xunta Xeral da Confraría de Raxó e saiu elexido patrón maior D. Yago Tomé Blanco, vicepatroa maior 1º Dna. Mª Elena Padín Gómez e vicepatrón maior 2º D.Celestino Míguez Montes, asemesmo acordouse o nomeamento dos vogais do cabido. Tamén se nombrou a nova directiva da agrupación de marisqueo a pé con data 17-11-2022, resultando presidenta Dna. Mª Elena Padín Gómez.

O día 25-11-2022 será o acto de toma de posesión para a lexislatura 2022-2026 na sede da confraría remantando asi o proceso electoral.

AXUDA PARA REPOBOACIÓN CON SEMENTE AUTOCTONA DO BANCO MARISQUEIRO DO RÍO LEREZ E CANTÍS 2022-2023

A Consellería do Mar e o FEMP (Unión Europea) veñen de conceder á Confraría de Pescadores de Raxó con data  03-06-2022, unha axuda de 75.000,00 € destinada a repoboación con semente autóctona (ameixa babosa) nos bancos marisqueiros a  flote (Río Lérez e Cantís) así como traballos de limpezas e arados.

Esta axuda está financiada nun 25% (18.750,00 €) pola Consellería do Mar e nun 75% (56.250,00 €) polo programa FEMP da Unión Europea, esta regulada pola Orde de 30 de decembro de 2021 (DOG. nº20 del 31/01/2021) e número de expediente PE209B-2022F-021.

CARTEL AYUDA COMPRA SEMILLA BABOSA PARA OA BANCOS MARISQUEIROS DO RÍO LEREZ E CANTIS ANO 2022-2023

XIII FERIA GASTRONOMICA DE RAXÓ

Del 20 de julio a las 19:00 horas hasta el 25 de julio a las 17:00 horas la Cofradía de Pescadores de Raxó retoma su feria gastronómica en el muelle de Raxó tras dos años sin poder celebrarla (2020 y 2021) por las restricciones de la pandemia de la COVID-19.

Esta XIII edición vuelve a contar con el buen hacer de Mouriño Rey (O Grove) y su equipo para la elaboración y preparación de los mejores mariscos de la ría así como arroces preparados en la propia carpa. Los horarios de comidas serán desde las 12:00 horas hasta las 17:00 horas y las cenas desde las 19:00 horas hasta las 00:00 horas.

Desde la Cofradía de Raxó deseamos que disfrutéis de estos ricos manjares durante estos días de celebración, como son el pulpo, zamburiñas, navajas, langostinos, empanadas, nécora, buey, etc.. con pan, albariño, ribeiro, refrescos, agua, etc…

Un saludo para todos/as los que nos visitéis y esperamos que disfrutéis de Raxó y de su gastronomía, gracias.

CARTEL XIII FERIA GASTRONOMICA DE RAXO

 

 

AXUDA DA CONSELLERÍA DO MAR PARA A REXENERACIÓN DO BANCO MARISQUEIRO DE A BRENSA (Ría de Pontevedra)

A Consellería do Mar ven de conceder á Confraría de Pescadores de Raxó con data 06-05-2022, unha axuda de 12.000,00 € destinada a repoboación con semente autóctona (ameixa babosa) destinada ó banco marisqueiro a flote da Brensa.

Esta axuda está financiada ó 100% pola Consellería do Mar, esta regulada pola Orde de 5 de xaneiro de 2022 (DOG. nº 22 de 2-2-2022) e número de expediente PE209H-2022-009.

SUBVENCIÓN CONSELLERÍA DO MAR E FEMP PARA A REALIZACION DE CURSOS DESTINADOS OS PROFESIONAIS DO MAR

CON DATA 29-12-2021 A CONSELLERÍA DO MAR (DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO) CONCEDEULLE Á CONFRARIA DE RAXÓ UNHA AXUDA DE 6.540,00 € PARA A REALIZACIÓN DE CATRO CURSOS PROFESIONAIS DE FORMACIÓN SANITARIA DESTINADOS OS PROFESIONAIS DO MAR ASOCIADOS A CONFRARÍA.

GRACIAS A ESTA AXUDA OS PROFESIONAIS DO MAR QUE PRECISEN FACER ESTE CURSO SANITARIO DE FORMACIÓN INICIAL OU ACTUALIZAR O QUE XA TEÑAN FEITO PODERÁN ASISTIR OS MESMOS NO SALÓN DE ACTOS DA CONFRARÍA DE RAXÓ NAS DATAS QUE SE ACORDEN ANTES DO 30-09-2022 E ACADAR ASÍ A FORMACIÓN SANITARIA SUFICIENTE E NECESARIA PARA PODER DESPACHAR AS SÚAS EMBARCACIÓNS TANTO COMA PROPIETARIOS-ARMADORES OU COMA PERSOAL ENROLADO SEGUNDO A LEXISLACIÓN VIXENTE.

A SUBVENCIÓN ESTA FINANCIADA NUN 25% POLA CONSELLERÍA DO MAR (1.635,00 €) E NUN 75% POLO FEMP DA UNIÓN EUROPEA (4.905,00 €).

 

SUBVENCION DA CONSELLERIA DO MAR E DO FEMP PARA A COMPRA DE DUAS TRASPALETAS INOX PARA O MOVEMENTO DE CARGAS NOS PEIRAOS DA CONFRARIA DE RAXÓ

A CONSELLERÍA DO MAR CON DATA 29-10-2021 CONCEDEU UNHA AXUDA A CONFRARIA DE PESCADORES DE RAXÓ  SEGUNDO O PROXECTO PRESENTADO O 09-09-2021 E DENOMINADO:

«MOVEMENTO DE CARGAS NAS INSTACIONS PESQUEIRAS E MARISQUEIRAS DA CONFRARIA DE RAXO»

O PROXECTO ESTA COFINANCIADO POLA CONSELLERÍA DO MAR E POLO FEMP DA UNIÓN EUROPEA  E CONSISTE NA FINANCIACIÓN PARA A COMPRA DE DUAS TRASPALETAS EN INOX PARA O MOVEMENTO DE CARGAS NOS PORTOS DO ÁMBITO TERRITORIAL DA CONFRARIA DE RAXÓ.

O PROXECTO APROBADO TEN O NÚMERO DE EXPTE: PE209G-2021/5

 IMPORTE CONCEDIDO E DE: 4.280,00 €

O porcentaxe da axuda concedida e do 75% por parte da Unión Europea (FEMP) e do 25% por parte da Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.

SUBVENCIÓN CONSELLERÍA DO MAR E FEMP VIGILANCIA PE209C-2021F-011 (1-7-2021 a 30-06-2023)

CARTEL DIFUSIÓN PROYECTO VIGILANCIA COFRADIA DE RAXO PERIODO 1-7-2021 A 30-06-2023DIVULGACIÓN DO PROXECTO DE VIXILANCIA DE ACORDO COAS INSTRUCCIONS DA DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO E COA ORDE DE 10 DE XUÑO DE 2021.

Con data 05-11-2021, a Consellería  do Mar concedeu unha subvención á Confraria de Pescadores de Raxó por importe de 34.374,48 € para cubrir os gastos da vixilancia (contratación dun gardapesca marítimo e o equipamiento de xeolocalización por GPS) para o periodo comprendido entre el 01-07-2021 ata o 30-06-2023.

O presente proxecto ten coma obxectivo principal a xestión responsable e sostible dos recursos e hábitats costeiros,  con accións concretas coma a vixilancia e control da extracción de moluscos dos bancos marisqueiros, o control do estado sanitario do recurso, ademais de moitas outras xa especificadas pero sen estas dúas concretas non sería posible levar a cabo a actividade marisqueira diaria,  sempre de acordo co plan de xestión aprobado nin se podería garantir a salubridade do producto,  polo que a administración non estaría en situación de autorizar a súa recollida e venda.

Desde este punto de vista, o impacto productivo,  económico é social do proxecto resulta evidente.

O seguimento continuo das zonas de traballo para comprobar a súa situación e o inventario que se realiza de especies, impactos, estado epidemiolóxico e demais, permiten garantir o bo estado ambiental do ecosistema e do recurso,  cumprindo outro dos obxectivos do proxecto e mantendo un seguimento ambiental moi importante de cara ó futuro e a unha construción de series históricas de datos que axuden na xestión da zona a todos os niveis mediante a coloboración coa Asistencia Técnica. Este seguimento continuo tamén resulta fundamental no aproveitamento máximo do recurso sen chegar ós límites de risco na súa explotación.

A nivel social e medioambiental a formación do sector en prácticas respectuosas co medio e coa sustentabilidade do recurso, así como a divulgación a outros sectores da sociedade, terá un impacto moi positivo no medio e longo prazo,  sendo xa notables as melloras neste aspecto nestes momentos.

A vixilancia permite manter o control da actividade,  freando o furtivismo interno e externo,  coa emisión das correspondentes actas de incidencia. Esta tarefa é fundamental para conseguir unha axeitada explotación dos recursos, facendo tamén unha labor pedagóxica e disuasoria diaria.

O porcentaxe da axuda concedida e do 75% por parte da Unión Europea e do 25% por parte da Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.