SUBVENCIÓN CONSELLERÍA DO MAR E FEMP PARA A REALIZACION DE CURSOS DESTINADOS OS PROFESIONAIS DO MAR

CON DATA 29-12-2021 A CONSELLERÍA DO MAR (DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO) CONCEDEULLE Á CONFRARIA DE RAXÓ UNHA AXUDA DE 6.540,00 € PARA A REALIZACIÓN DE CATRO CURSOS PROFESIONAIS DE FORMACIÓN SANITARIA DESTINADOS OS PROFESIONAIS DO MAR ASOCIADOS A CONFRARÍA.

GRACIAS A ESTA AXUDA OS PROFESIONAIS DO MAR QUE PRECISEN FACER ESTE CURSO SANITARIO DE FORMACIÓN INICIAL OU ACTUALIZAR O QUE XA TEÑAN FEITO PODERÁN ASISTIR OS MESMOS NO SALÓN DE ACTOS DA CONFRARÍA DE RAXÓ NAS DATAS QUE SE ACORDEN ANTES DO 30-09-2022 E ACADAR ASÍ A FORMACIÓN SANITARIA SUFICIENTE E NECESARIA PARA PODER DESPACHAR AS SÚAS EMBARCACIÓNS TANTO COMA PROPIETARIOS-ARMADORES OU COMA PERSOAL ENROLADO SEGUNDO A LEXISLACIÓN VIXENTE.

A SUBVENCIÓN ESTA FINANCIADA NUN 25% POLA CONSELLERÍA DO MAR (1.635,00 €) E NUN 75% POLO FEMP DA UNIÓN EUROPEA (4.905,00 €).