CURSOS PROFESIONAIS CONCEDIDOS NO ANO 2019

IMPORTANTE: CURSOS PROFESIONAIS A CELEBRAR NA CONFRARIA DE RAXÓ

A Consellería do Mar ven de conceder á Confraría de Pescadores de Raxó dentro do seu plan de formación en portos 2019 os seguintes cursos profesionais:

Será requisito imprescindible contar coa titulación de MARIÑEIRO PESCADOR:

CURSO:

OPERADOR DE RADIO, (sistema SMSSM) DO 6 ó 16 DE MAIO DE 2019

ACTUALIZACIÓN DA FORMACIÓN SANITARIA INICIAL, ó 18 DE MAIO DE 2019

FORMACIÓN BÁSICA, DO 10 ó 24 DE XUÑO DE 2019