CURSOS PROFESIONAIS PREVISTOS PARA 2018

CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA QUEN TEÑA FEITO MARIÑEIRO PESCADOR EXCLUSIVAMENTE.

A Confraría de Raxó ten previsto realizar un curso de formación básica dentro da “formación de portos” da Consellería do Mar para o ano 2018, a previsión é que este curso se faga nos meses de abril-maio, en canto o conceda a Consellería do Mar e será requsito indispensable ademáis de anotarse na confraría, ter feito o curso de MARIÑEIRO PESCADOR previamente.

CURSO: FORMACIÓN BÁSICA;  MESES: ABRIL-MAIO 2018;  OBLIGATORIO: TER MARIÑEIRO PESCADOR FEITO, HAY QUE ANOTARSE NA CONFRARÍA DE RAXÓ.

CURSOS BAREMABLES PARA EL PERMEX DE MARISQUEO A PIE ORGANIZADOS POR EL CONCELLO

 http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/02/18/25-alumnos-turismo-marinero-finalizan/1840031.html

CURSO TECNICO-FORMATIVO PARA LA TITULACIÓN DE GUÍA DE TURISMO-MARIÑEIRO NO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS.

folla informativa CURSO TÉCNICO FORMATIVO MAR DAS ILLAS

Nº DE ALUMNOS: 20

DATAS: do 5 ao 7 de xuño., de 16:00 a 20:00 h O día 8 será a Xornada Práctica no Parque Nacional, de 9:00 A 17:00 HORAS.

Lugar de impartición das sesións teóricas: A determinar en función dos inscritos.