Archivo por meses: octubre 2017

#PLAN SOCIAL ENCE PONTEVEDRA 2017

Se publican las acciones llevadas a cabo por parte de la Cofradía de Raxó gracias al apoyo recibido por parte del #plan social de Ence 2017, como son:

Cambio de la puerta de acceso al edificio social.

Se completó el cierre de la verja exterior del muro delantero.

Cambio del motor fueraborda de la embarcación de vigilancia.

Siembra de almeja en la playa de O Covelo (Samieira).

Se inició el cierre de la finca de la cofradía con la construcción de un muro de hormigón sobre zapatas.

PUBLICACIÓN AYUDAS VIGILANCIA CONCEDIDAS A LA COFRADÍA DE RAXÓ POR LA CONSELLERÍA DO MAR

IMPACTO DO PROXECTO

O presente proxecto ten coma obxectivo dotar á confraría de pescadores de Raxó de persoal de vixilancia (gardapesca marítimo) que lle permita unha explotación responsable e sustentable dos recursos marisqueiros e os hábitats, tanto en marisqueo a pé coma en marisqueo a frote. Acadouse o obxectivo proposto o inicio do proxecto sendo o resultado altamente satisfactorio, sendo as principais actividades executadas as seguintes:

-Xornadas de vixilancia, xornadas de controis de marisqueo a pé e a frote, xornadas de semicultivo a pé (rareos, traslados, limpezas, etc…), emisión de actas de denuncia, colaboración cos gardapescas das confrarías de Pontevedra e Lourizán (vixilancias conxuntas).

Para a consecución do presente proxecto resulta indispensable a aportación económica da Adminstración Autonómica e da Unión Europea cun 70% do custo total.